นิทานอีสปภาษาอังฤษ เรื่องผู้ใหญช่างสอน (An Instructive Man)

An Instructive Man

One day, a little boy fell into a river and shouted, “Help! Help! Somebody help me, I can’t swim.”

As the boy struggled in the water, a man passed by and heard the boy’s call for help. He rushed to the edge of the river and found the boy drowning

When he reached the river, however, instead of helping the boy, the man scolded him,“You are so naughty! If I didn’t find you, you would have died  for sure.”

When the boy heard the man, he replied, “Would you please get me out of the river first? If you keep scolding me, I will drown for certain.”

 

Moral of the story
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

Find a solution to a problem, before complaining about it.
ควรแก้ไขปัญหาก่อนที่จะวิพากษ์วิจารณ์

Comprehension test
แบบทดสอบวัดความเข้าใจ

1. Number the situations. จงเรียงลำดับเหตุการณ์ต่อไปนี้

……… A little boy fell into a river and asked for help.

……… The man scolded the boy, instead of helping the boy first.

……… A man passed by and heard the boy’s calls for help.

…….. The man found the boy drowning.

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์ไทยเรื่องเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี

ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีผู้อ่านค่ะ  เนื่องจากหลายวันมานี้  ฉันได้เข้าเรียนวิชาภาษาไทยและได้อ่านวรรณคดีเรื่องมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรีให้เพื่อนๆและครูผู้สอนฟัง  และเหตุนี้เองที่ทำให้ฉันหรือเพื่อนๆส่วนใหญ่รู้สึกตัวว่าอ่านศัพท์บางคำไม่ออก และบางคำเราก็สะกดผิดไป  ซึ่งเมื่อสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตพบว่ามีแต่ความหมายแต่คำอ่านไม่มี

ซึ่งวันนี้ฉันจึงไปสืบค้นในพจนานุกรมนักเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์บางคำในเรื่องมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ไว้ให้ผู้สนใจศึกษา

๑. แสรกคาน                    อ่านว่า สะ-แหรก-คาน
ซึ่งมีความหมายว่า เครื่องหาบ

๒. พญาพาฬมฤคราช      อ่านว่า พะ-ยา-พา-ละ-มะ-รึ-คะ-ราด
ซึ่งมีความหมายว่า ราชาแห่งสัตว์ร้าย

๓. อุฏฐาการ                      อ่านว่า อุด-ถา-การ
ซึ่งมีความหมายว่า ลุกขึ้น

๔. สรวล                             อ่านว่า สรวน
ซึ่งมีความหมายว่า หัวเราะ

๕. กเลวระ                          อ่านว่า กะ-เล-วะ-ระ
ซึ่งมีความหมายว่า ซากศพ

๖. พระราชสมภาร             อ่านว่า พะ-ราด-ชะ-สม-พาน
ซึ่งมีความหมายว่า  พระราชาที่ออกบวช

๗. เบญจางคจริต             อ่านว่า เบน-จาง-คะ-จะ-ริด
ซึ่งมีความหมายว่า มีลักษณะงาม5ประการ

๘. เทวษ                            อ่านว่า ทะ-เวด
ซึ่งมีความหมายว่า คร่ำครวญ

๙. หิมเวศ                           อ่านว่า หิม-มะ-เวด
ซึ่งมีความหมายว่า ป่าหิมพานต์

๑๐.ดาวดึงส์                        อ่านว่า ดา-วะ-ดึง
ซึ่งมีความหมายว่า เป็นชื่อสวรรค์ที่มีเทพชั้นผู้ใหญ่ ๓๓ องค์

วันนี้ฉันฝากให้ผู้อ่านลองฝึกออกเสียงและจำความหมายของคำศัพท์ที่ยกมาให้ก่อน
สำหรับวันนี้ สวัสดี อีกครั้งค่ะ